PAKALPOJUMA CENU VEIDO:

apstādājamo dokumentu skaits un kvalitāte

sadarbības organizācijas process

uzņēmuma struktūra un vajadzības

lietderīgā laika patēriņš nepieciešamās informācijas sagatavošanā un apstrādē

♦ papildus pakalpojumi, pēc vienošanās

Par pakalpojuma cenu vienosimies pēc iepazīšanās ar uzņēmumu un pie sadarbības līguma slēgšanas.