PAKALPOJUMA IZCENOJUMU IETEKMĒ

► grāmatojumu skaits

► darbinieku skaits un algu aprēķināšanas veids

► pamatlīdzekļu daudzums un nolietojuma aprēķināšana

► klienta dokumentu noformējums, atbilstība likumdošanai un iesniegšanas savlaicīgums

► klienta saimniecisko darījumu sarežģītība

datu grupēšana un klasifikācija finanšu analīzes un vadības atskaišu vajadzībām

► dažādu grāmatvedības un lietvedības dokumentu izstrāde

► nodokļu konsultācijas, klienta interešu pārstāvība valsts iestādēs

► līgumu sagatavošana un juridiskās konsultācijas

pievienotā vērtība klienta biznesam

► u.c, pēc klienta vajadzības

Kā redzam, daudzi faktori ir grūti izmērami, tāpēc mēs par pakalpojuma apjomu un CENU vienosimies, kad satiksimies, izrunāsim vajadzības un risinājumus.